Gjeldende regler for etablering av medlemskap / brukerkonto på skandimafia.net og tilhørende sider.
Følgende regler er til en hver tid gjeldende for alle registrerte brukerkontoer på Skandimafia (Sist oppdatert 7. Juni 2021)

Skandimafia.net og spillets representative ledelse forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel, og brukeren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert etter de nye vilkårene. Ved bruk av referanser til 'Ledelsen' i dokumentet menes alle brukere i spillet som enten er: 'Moderator' eller 'Administrator'.

1. KONTOREGLER, GENERELLE BETINGELSER OG FORBUD

1.1 - Du kan kun ha én registrert, levende brukerkonto på spillet om gangen. Du kan først opprette en ny brukerkonto etter at din forrige brukerkonto er blitt drept eller deaktivert på annen måte.

1.1.1 - Om flere personer på samme nettverk / ip-addresse har aktive brukere, må dette informeres om til ledelsen, enten via direktemelding, eller via In-game Support så snart brukerne er opprettet. Om dette ikke følges, vil alle brukerne bli deaktivert.

1.1.2 - Du har ikke lov til å logge inn på andres brukerkonto, selv med deres tillatelse. For å kunne gjøre dette, må det sendes forespørsel om lov til In-game Support, og saken må ferdigbehandles før noen handling utføres. Om dette ikke følges, vil alle kontoer du har logget på bli deaktivert, selv om du har en aktiv sak mot In-game Support.

1.2 - Alle feil i spillet skal informeres om til ledelsen, utnyttelse av dette vil føre til permanent utestengning, og i enkelte tilfeller rettslig oppfølgelse og politianmeldelse.

1.3 - Brukeren er velkommen til å dele sine utspill på flere av våre diskusjonsplattformer, men egne retningslinjer for hva som er godkjent som ytrninger er definert som følgende:

1.3.1 - Rasisme, sjikanering, mobbing, trusler eller personangrep rettet mot brukere eller tredjepart er forbudt, og hver sak vil bli tatt med høyeste alvorlighetsgrad.

1.3.2 - Offentliggjøring av andres personlig informasjon er ikke tillatt på våre diskusjonsplattformer, og i enkelte saker vil ledelsen be den enkelte person bekrefte sin identitet om han/hun velger å publisere info om seg selv som ledelsen finner usikkert.

1.4 - Publisering av materiale som kan anses å være koblet til pedofili, incest og lignende vil føre til permanent utestengelse og politianmeldelse.

1.5 - Det er ikke lov til å utgi seg for å være en annen person eller spiller på Skandimafia. Brudd på dette kan føre til utestengelse fra spillet.

1.5.1 - Å utgi seg selv som ledelsen, uten å ha en posisjon i ledelsen er forbudt og vil føre til umiddelbar deaktivering av spillerkonto.

1.6 - Bruk av automatiserte systemer for å utføre den enkleste handling mot Skandimafia.net er ulovlig. Herunder går alle former for 'Rankebots', 'Auto-refresh'-programvare eller plug-in og andre robotiserte løsninger for å utføre handlinger på spillet.

1.6.1 - Skandimafia har et omfattende logg-system som fanger opp alle mistenkelige handlinger som kan komme fra slike tjenester. Brukerkontoer vil bli låst umiddelbart ved mistanke om denne typen juks, og bli holdt låst frem til Ledelsen har fått undersøkt saken nærmere.

1.6.2 - Finnes du skyldig i å ha brukt en slik tjeneste, program eller script, vil brukerkontoen bli deaktivert permanent.

1.7 - Det er ikke tillatt å reklamere for andre spill som kan ansees å være konkurrerende til Skandimafia på noen av kommunikasjonsplatformene som brukes i forbindelse med Skandimafia.

1.8 - Ved bruk av betalingssystemene til Skandimafia bekrefter du at du har fylt 18 år, eller har tillatelse fra verge/foresatt.

1.9 - Ikke-godkjent pålogging på andre brukerkontoer enn din egen, er forbudt og vil føre til utestenging fra spillet, og i enkelte tilfeller politianmeldelse.

1.10 - Bruk av Skandimafias kommunikasjonssystemer til å begå, oppfordre eller planlegge lovbrudd (i virkeligheten) er strengt forbudt.

1.11 - Ledelsen av Skandimafia, og Skandimafias eiere forbeholder seg retten til å kunne deaktivere enhver bruker uansett grunnlag, selv om grunnlaget ikke er beskrevet i regelverket.

2. FORPLIKTELSER

2.1 - Enhver bruker forplikter seg å rapportere alle feil han/hun finner i spillet til Ledelsen.

2.1.1 - Enhver bruker forplikter seg å ikke utnytte noen som helst feil som finnes i spillet.

2.2 - Enhver bruker forplikter seg å rapportere til ledelsen om han/hun bevitner noen andre begå lovbrudd eller regelbrudd i spillet. Dette kan gjøres via In-game support eller ved direkte kontakt med noen av ledelsen's representanter.

2.3 - Enhver bruker forplikter seg å informere Ledelsen om mer enn én person skal ha tilgang til brukeren, eller spille på samme nettverk / ip-addresse.

2.4 - Enhver bruker forplikter seg å følge spillets regelverk og alt som står i dette dokumentet, og andre dokument som omhandler spillets regler og bruk av tjenestene rundt Skandimafia.

2.4.1 - Enhver bruker forplikter seg å holde seg til spillets kommunikasjonsregler i alle kommunikasjonssystemer på spillet. Dette gjelder alt, blant annet spillets forum, privatmeldinger og lignende.

2.5 - Enhver bruker forplikter seg å aldri stjele en annen brukers informasjon på Skandimafia.net.

3. KOMMUNIKASJON I SPILLET

3.1 - All form for kommunikasjon i spillet som bryter spillets regler, eller oppfordrer andre til å bryte spillets regler, er forbudt.

3.2 - All form for innhold som ikke bringer verdi til en diskusjon, kan anses som søppelpost og urelatert og bli slettet av en moderator.

3.3 - Ved bruk av forumet skal vanlige regler for kommunikasjon benyttes, samt regler beskrevet i bunnen av denne siden relatert til de forskjellige forumene.

3.4 - Vær alltid skeptisk til linker du mottar fra andre spillere eller finner på forum/profiler. Trykking på slike linker skjer på eget ansvar, og kan føre til tap av verdier.

3.5 - Ledelsen av Skandimafia forbeholder seg retten til å fjerne, modifisere og administrere innlegg på forumet uansett grunnlag. Dette innebærer slette, kopiere, flytte, sitere innhold som blir postet på det offentlige forumet og andre kommunikasjonskanaler innenfor Skandimafia.net.

3.6 - Tråder, poster og meldinger skrevet kun for å opprette etter hva ledelsen oppfatter som dårlig stemning innad i spillet kan føre til at brukeren mister tilgangen sin til spillet.

4. KJØP OG SALG

4.1 - Kjøp og salg av verdier i spillet til bytte for verdier i virkeligheten, er ikke tillatt.

4.1.1 - Poengkoder og poeng anses som virtuelle skandimafia-verdier, og kan byttes mot andre spillverdier.

4.1.2 - Kjøp og salg av fysiske/virtuelle verdier, elementer, objekter fra andre nettsider og butikker er ikke tillatt.

4.2-  Kjøp og salg av grafiske elementer, tekststykker og annet materiell som ikke kan anses som en valuta, er godkjent. Terskelen for hva som er godkjent vurderes av ledelsen.

4.3 - Kjøp av poeng og poengkoder med vipps eller PayPal for eget bruk, eller til andre er tillatt.

4.3.1 - Kjøp av poeng eller poengkoder til Skandimafia via Vipps eller PayPal utføres med forhåndsbetaling. Dette betyr at Skandimafia vil reservere beløpet på kjøpers konto før selve poengene eller poengkoden utleveres.

4.3.2 - Levering av poeng eller poengkode skjer når kjøperen har betalt for poengene via Vipps eller Paypal.

4.3.3 - Leveringstiden på poeng eller poengkode skal skje uten unødig opphold innen 30 dager etter betaling. Om dette ikke overholdes av Skandimafia, har kjøperen rett på full refusjon.

4.4 - Kjøperen kan angre kjøpet av poengene innen 14 dager etter kjøpet så lenge poengene ikke er brukt.

4.4.1 - Poengene som kjøpes vil alltid regnes som de "øverste" poengene, og er de som først brukes ved et kjøp inne på spillet.

4.4.2 - Skandimafia er berettiget til å informere spillerne om angreretten på epost som sendes ut ved fullført poengkjøp.

4.4.3 - For at bruk av angrerett skal være gyldig må følgende krav opprettholdes: 
- Utfylt angrerettsskjema er utfylt i sin helhet, og sendt til post@skandimafia.net
- Angreretten er brukt innen 14 dager etter kjøp, inkludert fri og helligdager.

4.4.4 - Angrerettsskjema som skal benyttes for refusjon av poeng eller poengkoder er det som til enhver tid er aktuelt fra Regjeringen. Angreskjema finner du her:
https://signform.no/dss/component/signform/?task=form.downloadFile&id=6175

4.4.5 - Penger brukt på poeng og/eller poengkoder vil refunderes innen 14 dager etter angreskjema er mottatt på post@skandimafia.net såfremt alle krav til bruk av angrerett er opprettholdt.

4.5 - Alle klager eller henvendelser ang. kjøp av poeng og poengkoder rettes til In Game Support (IGS) eller post@skandimafia.net innen rimelig tid.

4.5.1 - Om det ikke skulle la seg gjøre at kjøper og representant fra Skandimafia blir enige ved en klage, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

4.5.2 - Forbrukerrådets kontaktinfo er:
Tlf: +47 243 00 500
Web: www.forbrukerradet.no

4.6 - Ledelsen av Skandimafia forbeholder seg retten til å kunne fjerne eller modifisere innlegg som anses som kjøp og salg uansett grunnlag, selv om grunnlaget ikke er beskrevet i regelverket.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE

5.1 - Skandimafias ledelse og eiere fraskriver seg alt ansvar om en bruker mister tilgangen til spillet, uansett grunnlag.

5.1.1 - Ved spesielle situasjoner skal ledelsen vurdere tapene, er brukertilgangen mistet pga. ledelsen vil ledelsen utsende en erstaning i form av virtuelle verdier på Skandimafia.net til brukeren. Det er opp til ledelsen å vurdere om brukeren skal få tilsendt en erstatning eller ikke.

5.2 - Skandimafias ledelse og eiere fraskriver seg alt ansvar som gjelder tap av spillverdier i spillet grunnet feil i spillets kode eller feil i en tredjeparts kode som Skandimafia benytter seg av.

5.3 - Skandimafias ledelse og eiere fraskriver seg alt ansvar som gjelder tap, bruk eller refusjon av ekte penger på spillet.

5.4 - Skandimafias ledelse og eiere fraskriver seg alt ansvar dersom den registrerte brukerkontoen har blitt brukt til poengbetaling av en person som er under 18 år som ikke har fått tillatelse fra sine foresatte/verge.

5.5 -  Skandimafias ledelse og eiere fraskriver seg alt ansvar for innhold som er skrevet av spillets brukere.

5.6 -  Skandimafias ledelse og eiere fraskriver seg alt ansvar dersom Skandimafia, eller Skandimafia's tredjeparter ikke greier å levere tjenestene sine.

6. LOVBRUDD OG REGELBRUDD

6.1 - Om en bruker finnes skyldig i et regelbrudd på spillet, vil ledelsen igangsette en prosess for å løse saken. Brukeren vil selv være ansvarlig for sine handlinger, og ledelsen vil diskutere innad om det er nødvendig med rettslig oppfølging.

6.1.1 - Ved alvorlige regelbrudd, blant annet når en norsk lov brytes, vil Skandimafias eiere igangsette rettslig oppfølging mot den aktuelle brukeren.

6.2 - Ut fra alvorligheten i regelbruddet som har blitt utført, vil ledelsen på Skandimafia vurdere hvilke tiltak som skal settes mot brukeren. Vurdert etter situasjonen kan følgende skje: Brukeren kan få en advarsel (ved små overtreldeser), brukeren kan bli deaktivert (alvorlig overtredelse) og brukeren kan bli permanent utestengt (ekstremt alvorlig overtredelse).

6.2.1 - Ledelsen vil vurdere enhver overtredele separat, og to lignende hendelser kan få forskjellig utfall.

6.3 - Alvorlige lovbrudd kan bli politianmeldt. Det er opp til Skandimafias ledelse, eiere og andre samarbeidspartnere å bedømme alvorligheten av et lovbrudd/regelbrudd.

7. ANNET

7.1 - Alle tjenester på Skandimafia.net som innebærer at brukeren blir økonomisk belastet anses som en betalt tjeneste hos Skandimafia.net.

7.2 - Ved bruk av Skandimafia's betalte tjenester, sier du deg enig i at Skandimafia ikke er bundet til å refundere ekte penger eller in-game verdier.

7.3 - Ved start av ny spillrunde vil alle poengkoder bli deaktivert. Med andre ord er kodene kun gyldige for den runden de kjøpes i.

7.3.1 - Ledelsen tar ikke hensyn til om disse kodene er blitt solgt spillere innad.

7.3.2 - Poeng kjøpt i tidligere runder vil refunderes mot bruk av samme epost i neste runde med 50% verdi, dette beløpet vil følge spilleren i alle videre spillrunder med 50% reduksjon pr. runde.

7.4 - Skandimafia.net er et produkt under kontinuerlig utvikling og forbedring.
Skandimafias eiere forbeholder seg retten til å kunne justere og modifisere på alt av innhold som tjenesten tilbyr. Dette gjelder tekst, kode, grafikk o.l.

7.5 - Skandimafia er et spill hvor både kriminelle og lovlige aktiviterer blir visualert og simulert, noe som kan oppfattes som støtende for enkelte. Vi vil aldri oppfordre noen av våre spillere til å realisere de kriminalitete handlingene, dvs utføre dem i virkeligheten.

7.6 - Svindling av virtuelle spillverdier i spillet, er tillatt. Svindling av persondata og andre ikke-spillverdier er forbudt.

7.7 - Enhver referanse gjort av ledelsen til kriminelle elementer sikter til spillets innhold, og ikke virkeligheten.

7.8 - Vinnere av konkurranser arrangert av Skandimafia.net, må ta kontakt via e-post (post@skandimafia.net) eller In-game Support innen 2 uker (14 dager) fra vinneren/vinnerene har blitt annonsert for å få premien sin, med mindre annet er spesifisert.

7.9 - Skandimafia forbeholder seg retten til å sende ut e-post eller sms til sine registrerte brukere i form av nyheter relatert til oppdateringer i spillet, o.l.

7.10 - Skandimafia oppbevarer kun et minimum av personopplysninger om spillerne sine, dette inkluderer IP-adresser, registreringstidspunkt, evt. vervinger og opplysninger som brukeren selv har valgt å gi fra seg på spillet.
7.10.1 - Alle opplysninger lagret kan du finne under Innstillinger -> Personalia i menyen til høyre.
Lurer du på noe rundt disse eller andre opplysninger kontakter du In-game support.
7.10.2 - Ønsker du å få slettet personopplysningene dine er dette mulig ved å kontakte In-game support. Da vil brukerkonto bli deaktivert og anonymisert.

Regler for Forumene

Generelt forum

Her kan du poste/svare på det som måtte omhandle Skandimafia generelt. Moderatorer forbeholder seg retten til og flytte/slette tråder som enten er på feil forum, upassende oppførsel osv. Unødvendig "spam" fører til utestengelse fra samtlige forum på ubestemt tid.

Salg/Søknads forum

Her kan du poste salg/kjøp av in game verdier. Alt salg av IRL verdier er strengt forbudt og fører til deaktivert bruker. Moderatorer forbeholder seg retten til og flytte/slette tråder som enten er på feil forum, upassende oppførsel osv. Unødvendig "spam" fører til utestengelse fra samtlige forum på ubestemt tid.

Offtopic forum

Her kan du poste/svare på alt som IKKE omhandler Skandimafia. Moderatorer forbeholder seg retten til og flytte/slette tråder som enten er på feil forum, upassende oppførsel osv. Unødvendig "spam" fører til utestengelse fra samtlige forum på ubestemt tid.


Tilbakestill PassordLogg Inn

Brukernavn:      

Passord:       

                 

Opprett Bruker
Skandimafia er et produkt utviklet og driftet av Codefever AS - Org.nr: 925476145
Alle rettigheter tilknyttet sidens innhold og kode er forbeholdt Codefever AS.
Du finner regler, retningslinjer og kontaktinfo for Skandimafia HER (Link)